Üye Ol! Üye Girişi     
        |         Altar         |         Fotoğrafları         |         Duvarkağıtları         |         Videoları

Yazıları         |         Kitapları         |         Sitenin Vizyonu/Misyonu         |         İletişim

altar-stil.com "PAGAN DANSÇI" WEB-SİTESİNİN VİZYON ve MİSYONU


Altar-Stil PAGAN DANSÇI sitesinin vizyon ve misyonunu aşağıda bulabilirsiniz.Paganizm sözcüğü ile bir din, ya da inanç sitemi değil,
 • doğaya hayranlık ve doğanın akışına (olağan işleme şekline) saygı duymak,

 • bu yapıyı koruma arzusu/bilinci taşımak,

 • doğanın bir pikseli olduğumuzu kabullenmek,

 • her canlının birbirine ve Yaratıcıya (inançsız kişiler için "iyiliğe") bağlılığına (Vahdet-i vücut görüşü) inanmak

şeklinde özetlenebilecek bir bakış açısı kastedilmektedir.

Paganizm bir din değildir; çünkü bir tanrısı, peygamberi, kutsal kitabı, ya da belirlenmiş tapım kuralları yoktur. Farklı dinlere iman içinde olanlar kadar, inançsız kişiler de pagan olabilirler.Bu sitede;

 • haklarında yazılar olan Kibele, Dionysos, Şiva veya başka bir antik pagan tanrıyı Yaratıcı olarak göstermek, onlara tapınmaya yönlendirmek,

 • yılan, hilal, dolunay veya herhangi başka bir hayvan ya da cismi tapınılacak bir odak şeklinde görmek ve sunmak,

 • alkol kullanımına özendirmek
benzeri bir amaç güdülmesi söz konusu değildir.

Sitenin amacı gerek bilgi, gerek görsellik açısından ziyaretçilerinde güzel duygular var etmek, onlara hoşça vakit geçirtmek, beyin elektriklerinde pozitive var etmekle sınırlıdır.Sitenin var olmasına emek veren kişiler (sitenin içerik üreticileri, kod yazıcıları, tasarımcıları ve sahibi);

 • Yaratıcının;
  Hıristiyanlık ve Yahudiliğin tek tanrısı Yahveh benzeri despot, buyurgan, hükmetmeye düşkün, insanı -onu kendi yarattığını iddia ettiği halde- acı ile deneyen, küçümseyen, öfke dolu bir kimlik değil;
  Müslümanlık dininde Allah olarak adlandırılmakta olan mutlak, tam, kusursuz; sevgi, şefkat, merhamet dolu (Rahman); koruyan, kollayan, hoş gören (Rahim) bir gerçeklik olduğuna inanmakta,

 • kendilerini klasik ve bildik paganizmden farklı bilgi ve hedeflere sahip "Anaerkil Paganlar" olarak nitelemekte,

 • Kibele, Dionysos, Şiva dahil, pozitif antik (eski) pagan kimliklere,
  yılan, karga, dolunay, hilal benzeri hayvan ve nensnelere,
  çıplaklığa,
  dansa
  saygı duymakta, bunların tümünü kutsamakta (kutlu, tanrısal değil; iyi ve uğur getiren demektir), onlarda Yaratıcının hayrını bulmakta,

 • bireysel seçim (arzu, istek) mevcutsa düşük dozlarda ve kısa süreli olarak nitlenebilecek zaman parçasında alkol kullanımını onaylamakta,

 • azınlıkta olduklarının bilincine sahip şekilde, genel (çoğunluk) ile bütünleşmeye hazır yaklaşım içinde, farklılıklarına saygı beklemektedirler.


Site kapsamında erotizm sınırını aşmayan ölçülerde (yaşama konservatif aspektten bakan kişilere uygun olmayabilecek düzeyde) görseller ve yazılar bulunmaktadır. Bu gibi içeriğin size uygun olmadığına inanıyorsanız lütfen sitemizden ayrılın.Devam etmeye karar verdiyseniz teşekkür eder, hoş geldiniz deriz.

Merhaba! Selam! Es-Selâm-ın Aleyküm! Namaste!

Altar-Stil team            

Bana mesaj yollayın! Siteme Üye Olun!

Design: Altar-Stil Team - Content: Altar Baykal    |    Copyright 2023 © altar-stil.com - © Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır